6 μm litiumpariston kuparifolio siirtyy kysynnän jatkuvan korkean kasvun kiertokulkuun

Kuparifolion ohenemisen trendi on selvä.Vuonna 2020 6 μm litiumparistokuparikalvosta voi tulla markkinoiden valtavirta.Tehoakkujen osalta toisaalta 6 μm litiumpariston kuparikalvolla on suurempi energiatiheys, paremmat fysikaaliset ominaisuudet ja vakaammat kemialliset ominaisuudet kuin 8 μm;toisaalta se voi tyydyttää paremmin erilaista kilpailukykyä hakevia pääparistojen valmistajia.6 μm:n odotetaan korvaavan 8 μm tänä vuonna ja siitä tulee uuden sukupolven litiumparistokuparikalvon valtavirta.

Jos 6μm:stä tulee valtavirta tulevaisuudessa, uusi tarjonta tulee pääasiassa valmistajan suunnittelemasta tuotannon laajentamisesta ja siirtymisestä perinteisestä 8μm:stä 6μm:iin.Litiumakkujen kuparifolioteollisuudessa on kuitenkin vahvoja laitteiden esteitä, sertifiointiesteitä ja teknisiä esteitä (tuottoaste), mikä vaikeuttaa uusien tulokkaiden pääsyä markkinoille lyhyellä aikavälillä.Tärkeimmät ilmentymät ovat ydinlaitteiden hankinta (katoditelat, foliokoneet) ja uusi tuotanto.Linjan infrastruktuuri- ja koetuotantojaksolla on vuoden mittainen rakennusikkunakausi.Samanaikaisesti kuparifolion tehoakkujen sertifiointisykli on noin puoli vuotta ja massatuotanto vähintään noin puoli vuotta, jolloin tuotantokapasiteetin laajennusta ei voida saada nopeasti markkinoille lyhyessä ajassa. aika.Nykyiset valmistajat yrittävät vaihtaa 8 μm:stä 6 μm:iin, standardikalvosta litiumkuparifolioon, tuotantohävikkiaste, suuri ero yrityksen tuottoasteessa ja tietty muunnosaika.6μm litiumkuparikalvon toimitusten odotetaan tulevan vuosina 2020-2021 edelleen pääosin alkuperäiseltä suurelta tehtaalta.

Kysyntäpuoli:Loppupään 6 μm:n penetraatioaste kasvaa nopeasti, ja korkea kysynnän kasvu on kestävää.Kolmikomponenttien ja litiumrautafosfaattiakkujen osuuden eri kotimaisissa tehoakkutehtaissa ja odotetun tuotannon kasvuvauhdin perusteella on odotettavissa, että litiumkuparifolion kotimainen tehoakkujen kulutus voi nousta 31 % 75 000 tonniin vuonna 2020;josta 6 μm litiumkuparikalvon kulutus Se kasvaa 78% 46 000 tonniin, kasvua 20 400 tonnia, ja 6 μm litiumparistokuparikalvon tunkeutumisaste voi myös kasvaa 49 prosentista 65 prosenttiin.Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 6μm litiumparistokuparifolion keskimääräisen vuotuisen kysynnän kasvuvauhdin odotetaan saavuttavan 57,7 %:iin vuosina 2019-2022, ja korkea kysynnän kasvu voi jatkua myös tulevaisuudessa.

Kysynnän ja tarjonnan trendit:6 μm:n kysynnän ja tarjonnan kuilu saattaa ilmaantua vuonna 2020, ja tuottoaste ja tehokas tuotantokapasiteetti ratkaisevat kannattavuuden.On odotettavissa, että vuonna 2020 maan 6 μm litiumpariston kuparikalvo muuttuu vuoden 2019 ylijäämästä kysynnän ja tarjonnan kuiluun, ja kysyntävalmistajat monipuolistuvat;päällekkäiselle muunnokselle ja uuden tuotantolinjan rakentamiselle tulee olemaan 1,5-2 vuoden laajennusikkuna, ja aukon odotetaan kasvavan edelleen, 6μm litiumparistokuparikalvolla saattaa olla rakenteellista hinnannousua.Litiumparistokuparifolion valmistajien 6 μm:n tehollinen tuotantokapasiteetti ja tuottoaste määräävät kannattavuustason.Se, pystyvätkö ne nopeasti lisäämään 6 μm:n tuottoastetta ja tehokasta tuotantokapasiteettia, tulee olemaan ydinkohta sille, voivatko valmistajat nauttia alan osingoista.

(Lähde: China Industrial Securities Research)


Postitusaika: 13.10.2021